ZÁKAZNÍCI

z celé Evropy
s těžištěm v Rakousku
z oblastí:

  • konstrukce technických zařízení
  • chemický průmysl
  • strojírenství
  • elektroprůmysl
  • papírenský průmysl a výroba celulózy
  • dřevařský a dřevozpracující průmysl
  • automobilový průmysl
  • energetické podniky

Nálezy, zajištění důkazů a posudky
na příkaz krajských a zemských soudů