• SPECIALIZACE A ODBORNOSTI
 • MANAGEMENT JEDNÁNÍ S ÚŘADY, ODBORNÉ POSUDKY, PŘEZKOUŠENÍ
 • ZJIŠŤOVÁNÍ DAT POMOCÍ MĚŘICÍ TECHNIKY
 • EKOLOGICKÝ AUTOBUS

SLUŽBY

Konzultace, recenze,
přezkoušení, posudky, plánování,
zprostředkování úředních náležitostí,
měřící technika

 • povolení živnostenského úřadu
 • povolení podle zákona o hospodaření s odpady
 • přezkoušení provozu podle
  § 82 b živnostenského řádu
 • vyhodnocení pracoviště
 • ekologický audit
 • nařízení o zařízeních s emisemi těkavých organických sloučenin (VOC)