• SPECIALIZACE A ODBORNOSTI
  • MANAGEMENT JEDNÁNÍ S ÚŘADY, ODBORNÉ POSUDKY, PŘEZKOUŠENÍ
  • ZJIŠŤOVÁNÍ DAT POMOCÍ MĚŘICÍ TECHNIKY
  • EKOLOGICKÝ AUTOBUS

SLUŽBY

Konzultace, recenze,
přezkoušení, posudky, plánování,
zprostředkování úředních náležitostí,
měřící technika

CO2, CO, NOx, SOx, HCl, HF, H2S, HCHO,
Úhrn nespalných, plynných
uhlovodíků, těžkých kovů, PCDD
a PCDF, částice (úhrn prachu),
frakční určení velikosti částic
(PM 10, PM 2,5 a PM 1),
prozkoumání a posouzení paliva a popele.