• SPECIALIZACE A ODBORNOSTI
  • MANAGEMENT JEDNÁNÍ S ÚŘADY, ODBORNÉ POSUDKY, PŘEZKOUŠENÍ
  • ZJIŠŤOVÁNÍ DAT POMOCÍ MĚŘICÍ TECHNIKY
  • EKOLOGICKÝ AUTOBUS

SLUŽBY

Konzultace, recenze,
přezkoušení, posudky, plánování,
zprostředkování úředních náležitostí,
měřící technika

K rychlému, vysoce mobilnímu nasazení.
Autobus plně vybavený měřící technikou
k určení hodnot:

  • kyslíku
  • kysličníku uhličitého a uhelnatého
  • dusíků
  • uhlovodíků
  • oxid siřičitý
  • částice