• SPECIALIZACE A ODBORNOSTI
  • MANAGEMENT JEDNÁNÍ S ÚŘADY, ODBORNÉ POSUDKY, PŘEZKOUŠENÍ
  • ZJIŠŤOVÁNÍ DAT POMOCÍ MĚŘICÍ TECHNIKY
  • EKOLOGICKÝ AUTOBUS

SLUŽBY

Konzultace, recenze,
přezkoušení, posudky, plánování,
zprostředkování úředních náležitostí,
měřící technika

  • technika řízení provozu
  • spalovací technika
  • technická zařízení na udržování čistoty ovzduší
    (dílčí oblast ochrany životního prostředí)
  • technika pro měření škodlivin